Các Loại lò quay gà vịt

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

HỌC CAO HỌC NGÀNH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ

TUYỂN THẠC SỸ XÂY DỰNG | HỌC CAO HỌC NGÀNH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành xây dựng (Quản lý xây dựng) theo thông báo số 18 của khoa sau Đại học. Khóa cao học ngành xây dựng sẽ phục vụ cho những cá nhân tổ chức cần nâng cao trình độ chuyên môn cũng như hoàn thiện về trình độ ở bậc cao học quản lý xây dựng. 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG


1. Ngành tuyển sinh thạc sỹ:

Thạc sỹ Kiến trúc
- Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Thạc sỹ quản lý kinh tế.

2. Hình thức học thạc sỹ và thời gian đào tạo cao học xây dựng

- Hình thức tham gia học thạc sỹ xây dựng: 

+ Chia ra 2 hình thức: Tập trung và không tập trung
Thời lượng đào tạo của 2 hình thức trên:
+ Học tập trung: 1.5 năm
+ Không tập trung: 02 năm

- Thời gian học thạc sỹ quản lý xây dựng:

+ Sắp xếp vào ngoài giờ hành chính học các tối trong tuần từ thứ 2  - thứ 6 hoặc học 2 ngày thứ 7 - CN hàng tuần.

3. Điều kiện tham gia thi tuyển thạc sỹ ngành xây dựng:

- Những người nộp hồ sơ học thạc sỹ ngành xây dựng đủ các tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo quy định tại thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/05/2014 như sau:

* Quy định về văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ thạc sỹ:

+ Đã tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành thi tuyển hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký học thạc sỹ.
+ Riêng các trường hợp tốt nghiệp đại học gần hoặc trái với chuyên ngành thi tuyển sinh thạc sỹ quản lý xây dựng thì sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

* Quy định đối với kinh nghiệm công tác chuyên môn với người học thạc sỹ xây dựng:

=> Xem thêm thông tin khoa xây dựng
+ Những người có bằng đại học tốt nghiệp đúng chuyên ngành được dự thi thạc sỹ quản lý xây dựng ngay sau khi tốt nghiệp.
+ Những người tốt nghiệp gần với chuyên ngành đăng ký phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi cao học.
+ Những người có bằng tốt nghiệp khác chuyên ngành quản lý xây dựng (chiếm trên 40% chương trình), yêu cầu ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực về quản lý xây dựng.
+ Đối với những thí sinh tốt nghiệp đại học hệ Từ xa, Liên thông xây dựng, Tại chức xếp loại Trung bình hoặc trung bình khá yêu cầu có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến chuyên ngành quản lý xây dựng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét